Algemene Ledenvergaderingen 2021

nov 1, 2021 | archief

Algemene ledenvergaderingen goed verlopen.

Onlangs hebben de vier Algemene ledenvergaderingen (ALV’s) van onze vereniging plaatsgevonden. De ALV’s waren in Sas van Gent (30 augustus), Dinteloord (31 augustus), Puttershoek (1 september) en Groningen/Vierverlaten (8 september). 

Ook bij Dinteloord en Groningen/Vierverlaten waren deze bijeenkomsten dit jaar op een externe locatie i.v.m. de coronaregels van het bedrijf. 

Deze vier vergaderingen waren weer mogelijk na het afgelasten van de vergaderingen van 2020 en het uitstellen van de vergaderingen van 2021, wegens corona.

Er waren 63 (van de bijna 900) leden aanwezig en het waren levendige bijeenkomsten. 

Bijgevoegd treft u het conceptverslag van de vergaderingen aan. Dit verslag wordt aan de leden bij de volgende ALV’s ter goedkeuring voorgelegd. Ook treft u bijgevoegd de PowerPoint presentatie van het bestuur aan.