Algemene ledenvergaderingen vinden eind maart, begin april 2022 plaats.

mrt 9, 2022 | archief

De vier Algemene ledenvergaderingen (ALV’s), in Sas van Gent, Dinteloord, Puttershoek en Groningen, vinden eind maart, begin april 2022 plaats. Het bestuur is verheugd dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen om de leden te informeren en te horen wat er leeft.

De vergaderingen zijn:

 • Sas van Gent: 28 maart 2022
  MFC “De Statie”, Canadalaan 2e, 4551 AL Sas van Gent
 • Dinteloord, Roosendaal, Van Gilse, Centrale Organisatie Cosun Beet Company,
  Cosun en IRS: 29 maart 2022

  Hotel Restaurant Thuis, Westvoorstraat 6, 4671 CD Dinteloord
 • Puttershoek: 30 maart 2022
  “Drie Lelies”, Narvikstraat 1, 3297AM Puttershoek
 • Groningen: 6 april 2022
  Vergaderzaal Gereformeerde Kerk “De Verbinding”, Hoendiep 233a, 9745EG Groningen

De aanvangstijd op alle locaties is 14.30u.

De stukken treft u bijgevoegd aan en bepaalde stukken zijn u toegestuurd. 

 1. Agenda ALV 2022
 2. Concept verslag 2021
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financiele stukken:

Mochten de vergaderingen wegens Covid-19 toch niet door kunnen gaan, dan melden wij dit uiterlijk 1 week voor de vergaderdatum op deze website.