ALV’s in maart en april 2023

mrt 8, 2023 | archief

Eind maart, begin april zijn de jaarlijkse ALV’s van de vereniging. Op 28 maart in Sas van Gent, 29 maart in Dinteloord, 30 maart in Puttershoek en 4 april 2023 in Groningen.

De agenda en stukken treft u hieronder aan.

Wij hopen op een hoge opkomst van onze leden. U wordt immers uitgebreid geïnformeerd over de indexering van de pensioenen en de actie die de vereniging in dat kader uitvoert.  Ook het nieuwe stelsel zal uitgebreid aan de orde komen.

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Jaarrekening 2022 & kascontrole & begroting
Jaarverslag 2022
Agenda 13de ALV
Concept notulen 12de ledenvergadering