Algemene Ledenvergaderingen 2021

nov 1, 2021 | Bestuur, Voorpagina

Algemene ledenvergaderingen goed verlopen.

Onlangs hebben de vier Algemene ledenvergaderingen (ALV’s) van onze vereniging plaatsgevonden. De ALV’s waren in Sas van Gent (30 augustus), Dinteloord (31 augustus), Puttershoek (1 september) en Groningen/Vierverlaten (8 september). 

Ook bij Dinteloord en Groningen/Vierverlaten waren deze bijeenkomsten dit jaar op een externe locatie i.v.m. de coronaregels van het bedrijf. 

Deze vier vergaderingen waren weer mogelijk na het afgelasten van de vergaderingen van 2020 en het uitstellen van de vergaderingen van 2021, wegens corona.

Er waren 63 (van de bijna 900) leden aanwezig en het waren levendige bijeenkomsten. 

Bijgevoegd treft u het conceptverslag van de vergaderingen aan. Dit verslag wordt aan de leden bij de volgende ALV’s ter goedkeuring voorgelegd. Ook treft u bijgevoegd de PowerPoint presentatie van het bestuur aan. 

Meer Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2021

U treft de Nieuwsbrief oktober 2021 aan met een link naar de Informatiebrief van Cosun Beet Company voor oud medewerkers. Informatiebrief Cosun Beet Company

Lees meer

Nieuwsbrief maart 2021

In deze nieuwsbrief vindt u in de bijlagen ook  het financieel jaarverslag 2020 en het jaarverslag van de vereniging in 2020. U vindt hier de laatste KristalPlus. Meer informatie hierover vindt u in...

Lees meer

Lagere dekkingsgraad

Lagere (beleids)dekkingsgraad door coronapandemie en lage rente Door de coronapandemie, met als gevolg lagere koersen, en de lage rente is de financiële positie van het pensioenfonds de laatste paar...

Lees meer

Nieuwsbrief november 2019

U vindt hieronder intergraal onze nieuwsbrief van november 2019. U kunt de nieuwsbrief ook hier downloaden.  Geachte heer/mevrouw,  Graag wil het bestuur u informeren over de...

Lees meer