Wisseling leden in bestuur van het pensioenfonds en Verantwoordingsorgaan

jul 3, 2020 | Bestuur, Voorpagina

Per 1 juli 2020 is mevrouw C.M.A. (Conny) Vermeulen-Oninckx bestuurslid van het pensioenfonds Cosun geworden namens de gepensioneerden, zij is eerder voorgedragen door onze vereniging. Conny was al een jaar aspirant bestuurslid.

De heer A.P.J. (Ton) Damen is teruggetreden als bestuurslid. Ton is 6 jaar bestuurslid geweest namens de gepensioneerden. Onze vereniging heeft Ton voorgedragen als kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan (VO) en per 1 juli 2020 is hij lid geworden.

Wegens privéomstandigheden is de heer A.C. (Arie) Broere teruggetreden als lid van het VO, namens de gepensioneerden. Hij is per 1 juli opgevolgd door de heer J.M. (Markus) Braams, eveneens voorgedragen door onze vereniging. 

Het bestuur van de vereniging dankt Ton en Arie voor hun grote en goede inzet in respectievelijk het bestuur van het fonds en het VO. We wensen Conny, Ton en Markus veel succes toe in hun nieuwe functies.