Wisseling leden in bestuur van het pensioenfonds en Verantwoordingsorgaan

jul 3, 2020 | Bestuur, Voorpagina

Per 1 juli 2020 is mevrouw C.M.A. (Conny) Vermeulen-Oninckx bestuurslid van het pensioenfonds Cosun geworden namens de gepensioneerden, zij is eerder voorgedragen door onze vereniging. Conny was al een jaar aspirant bestuurslid.

De heer A.P.J. (Ton) Damen is teruggetreden als bestuurslid. Ton is 6 jaar bestuurslid geweest namens de gepensioneerden. Onze vereniging heeft Ton voorgedragen als kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan (VO) en per 1 juli 2020 is hij lid geworden.

Wegens privéomstandigheden is de heer A.C. (Arie) Broere teruggetreden als lid van het VO, namens de gepensioneerden. Hij is per 1 juli opgevolgd door de heer J.M. (Markus) Braams, eveneens voorgedragen door onze vereniging. 

Het bestuur van de vereniging dankt Ton en Arie voor hun grote en goede inzet in respectievelijk het bestuur van het fonds en het VO. We wensen Conny, Ton en Markus veel succes toe in hun nieuwe functies.

Meer Nieuws

Nieuwsbrief maart 2021

In deze nieuwsbrief vindt u in de bijlagen ook  het financieel jaarverslag 2020 en het jaarverslag van de vereniging in 2020. U vindt hier de laatste KristalPlus. Meer informatie hierover vindt u in...

Lees meer

Lagere dekkingsgraad

Lagere (beleids)dekkingsgraad door coronapandemie en lage rente Door de coronapandemie, met als gevolg lagere koersen, en de lage rente is de financiële positie van het pensioenfonds de laatste paar...

Lees meer

Nieuwsbrief november 2019

U vindt hieronder intergraal onze nieuwsbrief van november 2019. U kunt de nieuwsbrief ook hier downloaden.  Geachte heer/mevrouw,  Graag wil het bestuur u informeren over de...

Lees meer