Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Op de site van het pensioenfonds van Cosun vindt u allerlei actuele informatie over het fonds, zoals de ontwikkelingen van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het al dan niet (volledig) indexeren van de pensioenen.

Koepel Gepensioneerden

De vereniging is aangesloten bij de brancheorganisatie “Koepel Gepensioneerden”. De Koepel behartigt  landelijk de belangen van circa 300.000 gepensioneerden voor hun pensioenen, inkomen, zorg, welzijn en wonen. Het is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. De organisatie heeft nauwe contacten met vooral de rijksoverheid en politieke partijen. De Koepel presenteert wekelijks een nieuwsbrief.

Vereniging wil dat indexatieregels gepensioneerden worden aangepast

De Vereniging Gepensioneerden Cosun wil dat de indexatieregels van het pensioenreglement worden aangepast. Een uitzonderlijk artikelonderdeel in het pensioenreglement, het gevolg van een eerder cao-akkoord van de Sociale Partners, leidde ertoe dat voor 2023 de gepensioneerden en bepaalde andere groepen slechts 5,6 i.p.v. 14,33% indexatie van de uitkeringen ontvingen. Het bestuur heeft tot tweemaal toe een verzoek ingediend bij de Sociale Partners van de cao van Cosun Beet Company, Sensus B.V. en Hoofdkantoororganisatie om een betreffend onderdeel van de cao te laten vervallen. Tot op heden heeft het bestuur van de vereniging nog geen reactie ontvangen, ons verzoek zou nog niet behandeld zijn.

Lees meer

Lagere dekkingsgraad

Lagere (beleids)dekkingsgraad door coronapandemie en lage rente Door de coronapandemie, met als gevolg lagere koersen, en de lage rente is de financiële positie van het pensioenfonds de laatste paar maanden gedaald. De dekkingsgraad daalde naar 102,7, eind maart 2020,...

Lees meer

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Op de site van het pensioenfonds van Cosun vindt u allerlei actuele informatie over het fonds, zoals de ontwikkelingen van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het al dan niet (volledig) indexeren van de pensioenen.
Website Pensioenfonds