Stichting Pensioenfond Koninklijke Cosun

Op de site van het pensioenfonds van Cosun vindt u allerlei actuele informatie over het fonds, zoals de ontwikkelingen van de beleids)dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het al dan niet (volledig) indexeren van de pensioenen.

Koepel Gepensioneerden

De vereniging is aangesloten bij de brancheorganisatie “Koepel Gepensioneerden”. De Koepel behartigt  landelijk de belangen van circa 300.000 gepensioneerden voor hun pensioenen, inkomen, zorg, welzijn en wonen. Het is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. De organisatie heeft nauwe contacten met vooral de rijksoverheid en politieke partijen. De Koepel presenteert wekelijks een nieuwsbrief.

Lagere dekkingsgraad

Lagere (beleids)dekkingsgraad door coronapandemie en lage rente Door de coronapandemie, met als gevolg lagere koersen, en de lage rente is de financiële positie van het pensioenfonds de laatste paar maanden gedaald. De dekkingsgraad daalde naar 102,7, eind maart 2020,...

Lees meer

Nieuwsbrief november 2019

U vindt hieronder intergraal onze nieuwsbrief van november 2019. U kunt de nieuwsbrief ook hier downloaden.  Geachte heer/mevrouw,  Graag wil het bestuur u informeren over de ontwikkelingen op pensioengebied. Er speelt nogal wat en door periodieke...

Lees meer

Nieuwsbrief november 2018

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur u graag informeren over relevante zaken van de afgelopen periode. Ook brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen die er spelen. Zo overwegen de sociale partners het systeem van “gedempte kostendekkende premie” in te voeren met mogelijk/wellicht nadelige gevolgen voor de gepensioneerden.

Lees meer

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Op de site van het pensioenfonds van Cosun vindt u allerlei actuele informatie over het fonds, zoals de ontwikkelingen van de beleids)dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het al dan niet (volledig) indexeren van de pensioenen.
Website Pensioenfonds