Algemene Ledenvergadering

Sas van Gent: 28 maart 2024.

Dinteloord: 2 april 2024

Puttershoek: 3 april 2024

Groningen: 9 april 2024

Meer informatie vindt in de uitnodiging hiernaast —->

Oprichting

In 2010 is de vereniging opgericht, op 12 december 2010 passeerde de Oprichtingsacte bij een notaris.

De nieuwe pensioenwet gaf destijds de gepensioneerden meer invloed en toezicht op pensioenfondsen. Voor Wytze Dijkstra en Ko Wisse, twee gepensioneerde medewerkers, was dit aanleiding om samen met anderen een vereniging van gepensioneerden op te richten. De vereniging had al snel circa 150 leden en is daarna gegroeid naar bijna 900 leden in 2020.

Gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het pensioenfonds en in het Verantwoordingsorgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het beleid en de uitvoering. De vereniging stelt kandidaten voor en tot op heden zijn die allen benoemd.

Daarnaast onderhoudt de vereniging rechtstreeks nauwe contacten met het bestuur van het pensioenfonds en waar wenselijk met sociale partners en directie van de onderneming. 

In de praktijk zijn het nut en het belang van de vereniging al heel vaak bewezen

Onze doel is:

De doelstelling van de vereniging is “het behartigen van de belangen van de leden en toekomstige leden, in het bijzonder met betrekking tot de huidige en toekomstige aanspraken op pensioen van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun” en o.a. “het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden”.

Het bestuur

Ad Backx  – Voorzitter
Ko Wisse – Secretaris
Jos Huijbregts – Penningmeester
Johan van Crugten
Kees Moens

Roosendaal

Puttershoek

Vierverlaten

Dinteloord

Gilse

Groningen

Breda