Oprichting

In 2010 is de vereniging opgericht, op 12 december 2010 passeerde de Oprichtingsacte bij een notaris.

De nieuwe pensioenwet gaf destijds de gepensioneerden meer invloed en toezicht op pensioenfondsen. Voor Wytze Dijkstra en Ko Wisse, twee gepensioneerde medewerkers, was dit aanleiding om samen met anderen een vereniging van gepensioneerden op te richten. De vereniging had al snel circa 150 leden en is daarna gegroeid naar bijna 900 leden in 2020.

Gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het pensioenfonds en in het Verantwoordingsorgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het beleid en de uitvoering. De vereniging stelt kandidaten voor en tot op heden zijn die allen benoemd.

Daarnaast onderhoudt de vereniging rechtstreeks nauwe contacten met het bestuur van het pensioenfonds en waar wenselijk met sociale partners en directie van de onderneming. 

In de praktijk zijn het nut en het belang van de vereniging al heel vaak bewezen

Het bestuur

Ad Backx  – Voorzitter
Ko Wisse – Secretaris
Jos Huijbregts – Penningmeester
Johan van Crugten
Kees Moens

Onze doel is:

De doelstelling van de vereniging is “het behartigen van de belangen van de leden en toekomstige leden, in het bijzonder met betrekking tot de huidige en toekomstige aanspraken op pensioen van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun” en o.a. “het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden”.

Algemene Ledenvergadering

Sas van Gent: 28 maart 2022.
MFC “De Statie”, Canadalaan 2e, 4551 AL, Sas van Gent

Dinteloord, Roosendaal, Van Gilse, Centrale Organisatie Cosun Beet Company, Cosun en IRS:  29 maart 2022
Hotel Restaurant Thuis, Westvoorstraat 6,, 4671 CD Dinteloord

Puttershoek: 30 maart 2022
“Drie Lelies”, Narvikstraat 1, 3297AM, Puttershoek

Groningen: 6 april 2022
Vergaderzaal Gereformeerde Kerk “De Verbinding”,
Hoendiep 233a, 9745 EG Groningen

De aanvangstijd op alle locaties is 14.30u.

Roosendaal

Puttershoek

Vierverlaten

Dinteloord

Gilse

Groningen

Breda