Vertegenwoordiging

Gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het pensioenfonds van Cosun. Het bestuur heeft zes leden, waarvan één lid namens de gepensioneerden.
Het Verantwoordingsorgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het beleid en uitvoering  heeft 12 leden, waarvan zes gepensioneerden.
De vereniging stelt kandidaten voor en tot op heden zijn die allen benoemd.

Bestuur Pensioenfonds

Conny Vermeulen-Oninckx, bestuurslid

Verantwoordingsorgaan

Ad Backx – Vicevoorzitter
Otto van de Gronden – Secretaris
Marcus Braams
Ton Damen
Marianne van Os-Mulder
Peter Roelfsema

Deelnemersraad Sociaal Voorzieningenfonds

Wim Kooiman

Johan Paantjens